ΔΙΚΑΙΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΤΑΞΙΑ ΣΗΜΕΡΑ – Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΑΣ ΑΜΦΙΣΗΜΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

0

Tο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου διοργανώνει διάλεξη στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης “”Τιμή Δημητρίου Ευρυγένη””. Ομιλητής θα είναι ο κ. Στέλιος Περράκης , Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης, με θέμα: «ΔΙΚΑΙΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΤΑΞΙΑ ΣΗΜΕΡΑ – Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΑΣ ΑΜΦΙΣΗΜΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Δ. Ευρυγένης”” του ΚΔΕΟΔ (ώρα προσέλευσης 18:30).

Σχόλια