Δικαιώματα του Ανθρώπου, Τρομοκρατία και Αντιτρομοκρατία

0

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα δικαιώματα του παιδιού με αφορμή την 56η επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα “”Δικαιώματα του Ανθρώπου, Τρομοκρατία και Αντιτρομοκρατία””.

Πρόεδρος: Καθηγητής Γ. Παπαδημητρίου
Ομιλητές: Σ. Μουσούρης και Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου.

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2004, ώρα 18:30
Αίθουσα ΕΣΗΕΑ
Ακαδημίας 20
Αθήνα

Σχόλια