Δικαστική Συνεργασία στον Ευρωπαϊκό Χώρο και ΄Εκδοση Ελλήνων Υπηκόων

0

Η Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος διοργανώνει στις 2 Φεβρουαρίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:30 μ.μ., στις εγκαταστάσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (οδός Τσιμισκί 29), συνέδριο με θέμα: «Δικαστική Συνεργασία στον Ευρωπαϊκό Χώρο και ΄Εκδοση Ελλήνων Υπηκόων».

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν οι κ.κ. Νικόλαος Παρασκευόπουλος, καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, αντεισαγγελέας Εφετών, Λάμπρος Πατσαβέλας, αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, μέλος Eurojust, Γρηγόριος Καλφέλης, καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σχόλια