Δικονομικά ζητήματα κατά την εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (02/04/2013)

0

2-4-2013: Νικόλαος Κατηφόρης, Λέκτορας της Πολιτικής Δικονομίας στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Δικονομικά ζητήματα κατά την εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων».

Στην αίθουσα του ΔΣΑ Ακαδημίας 60, Αθήνα.

Σχόλια