Δημιουργώντας έναν τομέα Ποινικής Δικαιοσύνης στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο: Πέρα από τις Νομικές Διατάξεις

0

Η Ένωση Ευρωπαίων Δικαστών και Εισαγγελέων (EUROPEAN JUDGES AND PROCECUTORS ASSOCIATION), σε συνεργασία με το γαλλικό Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου, διοργανώνει στο Παρίσι στις 26 Μαρτίου 2007 συνέδριο με θέμα: «Δημιουργώντας έναν τομέα Ποινικής Δικαιοσύνης στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο: Πέρα από τις Νομικές Διατάξεις».

Στο συνέδριο θα αναλυθούν θέματα σχετικά με το μέλλον του Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης στην Ε.Ε, με το αν παρεμποδίζεται η λήψη αποφάσεων από το διπλό «όχι» στη Συνθήκη για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Συντάγματος, αλλά και με το πώς συμφιλιώνεται η εμβάθυνση σε εγκληματικά θέματα με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αυξανόμενη ποικιλομορφία των ποινικών δικαστικών συστημάτων.