Δημόσια Εκδήλωση-Συζήτηση της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

0

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου διοργανώνει δημόσια εκδήλωση-συζήτηση για την προώθηση του δήμοσιου διαλόγου στο ζήτημα της ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία με θέμα:

“”Μετά την Ιθαγένεια – Μετανάστες – Η πρόκληση της ένταξης στην ελληνική πραγματικότητα””

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 19 Μαϊου 2010 και ώρα 18:00 στο Ολύμπιον, Αίθουσα “”Π. Ζάννας””(Θεσσαλονίκη).

Σχόλια