Δημόσιες Συμβάσεις & Συμβάσεις Παραχώρησης

0

Eπιστημονική εκδήλωση με αφορμή την κυκλοφορία του Βιβλίου «Η Οδηγία 2014/23/ΕΕ σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης» του κ. Ιωάννη Δ. Κίτσου, Δ.Ν., Δικηγόρου

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ &ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ:ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Ν. 4412 & 4413/2016)

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016, 18:00 Αίθουσα τελετών ΔΣΑ (Ακαδημίας 60, 1ος όροφος)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Χρήστος Σπίρτζης
Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Βασίλης Αλεξανδρής
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ)
Θεόδωρος Φορτσάκης
Καθηγητής, τ. Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
Βασίλης Τζέμος
Διδάκτωρ Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου,
Σύμβουλος ΑΣΕΠ, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)
ΠΡΟΕΔΡΙΑ
Μαρία Καραμανώφ
Αντιπρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Ηλίας Μάζος
Σύμβουλος Επικρατείας
Ευαγγελία-Ελισσάβετ Κουλουμπίνη
Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ιωάννης Κίτσος
Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου, Δικηγόρος
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Απόστολος Καραναστάσης
Βουλευτής, Εισηγητής Κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας στον Ν. 4412/2016