ΔΝ, LLM commercial & corporate’s law~London School of Economics (08/11/2012)

0

Στα πλαίσια των εβδομαδιαίων επιστημονικών συναντήσεων των μελών του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, πραγματοποιούνται από μήνα Οκτώβριο έως και μήνα Ιούνιο στην αίθουσα εκδηλώσεων Δ.Σ.Α. κάθε Πέμπτη στις 18:00~20:00 διαλέξεις:
~ Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2012, 18:00-20:00:
● Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος
(ΔΝ, LLM commercial & corporate’s law~London School of Economics)
“Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
&
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) :
Συγκριτική αξιολόγηση των δυο εταιρικών τύπων”
Το πρόγραμμα υπόκειται σε μεταβολές.
Άμεση ενημέρωση για το πρόγραμμα ομιλιών γίνεται μέσω της διαδικτυακής σελίδας του Δ.Σ.Α. (www.dsa.gr), του συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων (w.w.w.syneemp.gr), της Νομικής Βιβλιοθήκης (www.nb.org) καθώς και μέσω προσωπικών μηνυμάτων e~mail κατόπιν αποστολής σχετικού αιτήματος στο e~mail: skaripas.d@dsa.gr
Ακολουθεί ανακοίνωση για το υπόλοιπο πρόγραμμα.

Σχόλια