ΕΕΔ: Ζητήματα Αναγκαστικής Εκτέλεσης [6-9/9]

0

43ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων

Από τις 6 έως 9 Σεπτεμβρίου 2018 στο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου: «Ionian Blue Bungalows & Spa Resort», στην Λευκάδα.

Εισηγητές:

Παναγιώτης Κολοτούρος, Αν. Καθηγητής της Πολιτικής Δικονομίας στο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθηγήτρια της Πολιτικής Δικονομίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Γεώργιος Κόντης, Δικηγόρος Αθηνών, Δ.Ν.

Σύνοψη εργασιών Συνεδρίου:

Ευδοξία Κιουπτσίδου, Πρόεδρος Εφετών

Έναρξη εργασιών: Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 9.00 π.μ.

Πρόγραμμα

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (ώρα 9.00)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κυριάκος Οικονόμου, Αρεοπαγίτης

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο κ. Παναγιώτης Κολοτούρος, Αν. Καθηγητής της Πολιτικής Δικονομίας στο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΘΕΜΑ:  «Συρροή δανειστών και σύγκρουση δικαιωμάτων –στο πεδίο της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης–»

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (ώρα 18.00)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κυριάκος Οικονόμου, Αρεοπαγίτης

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η κ. Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθηγήτρια της Πολιτικής Δικονο-μίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ:  «Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός»

Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (ώρα 9.30)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κ. Ευδοξία Κιουπτσίδου, Πρόεδρος Εφετών

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο κ. Γεώργιος Κόντης, Δικηγόρος Αθηνών, Δ.Ν.

ΘΕΜΑ : «Τα ασφαλιστικά μέτρα ως ρυθμιστικά μέτρα της εκτέλεσης»

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

Η κ. Ευδοξία Κιουπτσίδου, Πρόεδρος Εφετών

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος παρακαλείται, υπό την προϋπόθεση ότι προηγουμένως θα έχει προβεί σε κράτηση δωματίου ξενοδοχείου να συμπληρώσει και να αποστείλει μέχρι 15.7.2018, στις Εκδόσεις Σάκκουλα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@sakkoulas.gr, ή στο fax 210-3390075, μαζί με το Δελτίο Συμμετοχής και το ­παραστατικό καταβολής του σχετικού ποσού 50€ για κάθε σύνεδρο και 30€ για κάθε φοιτητή και 30€ για κάθε συνοδεύον μέλος, που έχει καθορισθεί ως συμμετοχή στις δαπάνες του Συνεδρίου, στον Τραπεζικό Λογαριασμό της ALPHA BANK με IBAN GR 8801404570457002002000062 της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ.

Εναλλακτικά, δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τη σχετική φόρμα Συμμετοχής στον ιστότοπο των Εκδόσεων Σάκκουλα, www.sakkoulas.gr. Επισημαίνεται ότι και στην περίπτωση αυτήν είναι απαραίτητη η αποστολή του παραστατικού καταβολής του σχετικού ποσού.

Της ανωτέρω δαπάνης απαλλάσσονται μόνο οι υπηρετούντες στα Δικαστήρια της Λευκάδας Δικαστές και Εισαγγελείς και οι Δικηγόροι Λευκάδας.

Εφιστάται η προσοχή των συνέδρων καθόσον οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου επιβάλλουν την γνώση του συγκεκριμένου αριθμού συμμετοχής στα δείπνα και στις εκδηλώσεις με ακριβή την σχετική συμπλήρωση του Δελτίου Συμμετοχής και την έγκαιρη αποστολή του συμπληρωμένου με πληρότητα και ακρίβεια μετά του ως άνω παραστατικού, καθ’ όσον υπάρχει δέσμευση (guarantee) με τις εντεύθεν συνέπειες.

Επισημαίνεται ότι:

Προσκεκλημένοι είναι και δικαίωμα συμμετοχής στο δείπνο έχουν αποκλειστικά και μόνο: Α) οι σύνεδροι (και τα συνοδεύοντα μέλη) που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους συμμετοχής στο Συνέδριο, με την προϋπόθεση και ιδιαίτερη επισήμανση ότι: 1) θα έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις συμμετοχής στο Συνέδριο και 2) εφ’ όσον θα έχουν εμπρόθεσμα αποστείλει πλήρως συμπληρωμένη της Δήλωση Συμμετοχής, Β) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Γ) οι Δικαστές και Εισαγγελείς που υπηρετούν στα Δικαστήρια της Λευκάδας Δ) τα μέλη της Γραμματείας του Συνεδρίου και Ε) οι Αρχές.

Σημείωση: Η προηγούμενη οικονομική τακτοποίηση αφορά μόνο την ως άνω υπό στοιχείο Α΄ κατηγορία προσώπων.

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Αθανάσιο Στεφόπουλο (τηλ. 210 3839772), Γενικό Γραμματέα της ΕΕΔ, Δικηγόρο Αθηνών.

Σχόλια