Εφαρμογή του Ν.3869/2010 για την ρύθμιση των οφειλών υπερχεωμένων φυσικών προσώπων

0

Πρόσκληση σε ημερίδα με Θέμα: Εφαρμογή του Ν.3869/2010 για την ρύθμιση των οφειλών υπερχεωμένων φυσικών προσώπων

Δευτέρα 23 Μαϊου 2011 ώρα 16:00

Αίθουσα Εφετείου Αθηνών (Κυρ. Λουκάρεως 14)

 

 

Σχόλια