Εκδήλωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με θέμα: «Εξυγίανση της επιχείρησης στη σημερινή κρίση σύμφωνα με τον Πτωχευτικό Κώδικα».

0

Στο πλαίσιο της καλύτερης ενημέρωσης της επιχειρηματικής κοινότητας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών διοργανώνει εκδήλωση με θέμα:

«Εξυγίανση της επιχείρησης στη σημερινή κρίση σύμφωνα με τον Πτωχευτικό Κώδικα»,

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 17.30 στο μέγαρο του ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ».

Σχόλια