Εκδήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη Διαμεσολάβηση (20/03/2013)

0

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διάφανειας & Ανθρωπίκων Δικαιωμάτων με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και τη συνεργασία της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα. διοργανώνει ειδική εκδήλωση για την παρουσία του θεσμού της Διαμεσολάβησης για την εξωδικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών.

Πρόγραμμα 

Σχόλια