ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ (Ε.Ν.Δ.Ι.Α.Α.Ε.Τ.Α.)

0

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

15 και 16 Οκτωβρίου 2010

Η «ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ» διοργανώνει την 2η Επιστημονική Διημερίδα της με θέματα α) αστικού δικονομικού δικαίου αναφορικά με την ειδική διαδικασία των αυτοκινητικών διαφορών (άρθρο 681Α ΚΠολΔ), β) δικαίου ιδιωτικής ασφάλισης και γ) αστικής ευθύνης από τροχαία ατυχημάτα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου (Παρασκευή, από 13.00 μ.μ έως 20.00 μ.μ.) και 16 Οκτωβρίου (Σάββατο, από 09.30 π.μ. έως 16.00 μ.μ.) του 2010 στην Συνεδριακή Αίθουσα «ΕΥΡΩΠΗ» της Νομικής Βιβλιοθήκης, οδός Μαυρομιχάλη αρ. 23 (Αθήνα).

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Δικονομία-Διαδικασία Αυτοκινητικών Διαφορών)

α) Θέμα: «Η διαδικασία των αυτοκινητικών διαφορών-Γενική εισήγηση».

Εισηγητής: Νικόλαος Κλαμαρής, Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας Νομικής Σχολής Αθηνών

β) Θέμα: «Απόδειξη στη διαδικασία των αυτοκινητικών διαφορών»

Εισηγητής: Στέλιος Σταματόπουλος, Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας Νομικής Σχολής Θράκης

γ) Θέμα: «Ενδικα μέσα στην διαδικασία των αυτοκινητικών διαφορών»

Εισηγητής: Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης

δ) Θέμα: «Προβλήματα από τη νομολογία και άλλα ζητήματα, στις αυτοκινητικές διαφορές»

Εισηγητής: Αχιλλέας Νταφούλης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

ε) Θέμα: «Ιατρική πραγματογνωμοσύνη στις χώρες της Ε.Ε.»

Εισηγητής: Ιωάννης Παντελίδης, Δικηγόρος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Ιδιωτική Ασφάλιση)

α) Θέμα: «Η προστασία του ασφαλισμένου αστικής ευθύνης αυτοκινήτου μετά την κατάργηση της ΑΥΕ 4-85/78».

Εισηγητής: Ιωάννης Ρόκας, Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

β) Θέμα:«Τρέχουσες νομοθετικές εξελίξεις με στόχο την ενδυνάμωση της αξιοπιστίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και την διασφάλιση της προστασίας των δικαιούχων αποζημίωσης»

Εισηγήτρια: Εύα Βαρουχάκη, Δικηγόρος-Νομικός Σύμβουλος Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

γ) Θέμα: «Η λύση της ασφαλιστικής συμβάσεως»

Εισηγητής: Γεώργιος Μανουσάκης, Δικηγόρος

δ) Θέμα: «Ασφαλιστική υπόκατάσταση, άρθρο 14 ν. 2496/1997»

Εισηγητής: Βασίλειος Κούρτης, Δικηγόρος

ε) Θέμα: «Ιδιωτική ασφάλιση και περιβάλλον».

Εισηγήτρια: Ζωή Κουγιουμτζοπούλου, Δικηγόρος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα)

α) Θέμα : «Η ευθύνη κατά 928, 929, 931 ΑΚ»

Εισηγητής: Ιωάννης Σπυριδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών

β) Θέμα: «Ευθύνη προς αποζημίωση ανηλίκων και εποπτευόντων αυτά γονέων»

Εισηγητής: Γεράσιμος Βρυώνης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

γ) Θέμα: «Ατυχήματα από παράνομες διαφημιστικές πινακίδες και κακότεχνα στηθαία ασφαλείας»

Εισηγητής: Παναγιώτης Βρεττός, Δικηγόρος.

δ) Θέμα: «Απρόοπτη δυσμενής μεταβολή της κατάστασης υγείας του παθόντος»

Εισηγήτρια: Μαριλένα Τσακίρη, Δικηγόρος

ε) Θέμα: «Πρακτικά θέματα-προτάσεις-εφαρμογές σχετικά με την αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα»

Εισηγήτρια: Μαρινέτα Γούναρη, Δικηγόρος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

α) Αθανάσιος Κρητικός, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ.,

β) Δημήτριος Κυριτσάκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου, ε.τ., Πρόεδρος Επιτροπής Ανταγωνισμού,

γ) Λέανδρος Ρακιτζής, Αρεοπαγίτης ε.τ., Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.

δ) Ιωάννης Ρόκας, Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχόλια