Επαγγελματική κατάρτιση κρατουμένων

0

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης διοργανώνει ημερίδα με θέμα:

Επαγγελματική κατάρτιση κρατουμένων
Κοινωνική επανένταξη και απασχόληση αποφυλακισμένων

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2004
Ώρα 10:00
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Σχόλια