Επίκαιρα Ζητήματα του Δικαίου της Ενέργειας ΙΙ

0

(1)  Ο Ν. 4425/2016 και οι θεσμικές του επιδράσεις στο σύστημα της εγχώριας ενεργειακής αγοράς – Χριστίνα Ταρνανίδου, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

(2) Μακροχρόνιες & βραχυχρόνιες συμβάσεις πώλησης φυσικού αερίου: Νομικές και οικονομικές πτυχές – Νικόλαος Φαραντούρης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ) & Δ/ντής Μεταπτυχιακού στην Ενέργεια, – Πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής EUROGAS

(3) Διαχείριση δικτύων φυσικού αερίου
Μιχάλης Κοντογιώργης, Δικηγόρος ΔΝ

(4) Η αναγκαστική σύμβαση μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου στο παράδειγμασυμβάσεων από το δίκαιο της ενέργειας
Σταύρος Κιτσάκης, Δικηγόρος Δ.Ν. (LU Hannover)

— Συντονισμός: Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ. Μαρίνος,
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Σχόλια