Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου [25-26/10]

0

Η Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου του ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο – Δημόσιες Πολιτικές»
της Νομικής Σχολής σας προσκαλεί στο 3ο Ετήσιο Συνέδριο Κατεύθυνσης Φορολογικού Δικαίου με θέμα:

             «ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019, ώρα 17.00, και το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019, ώρα 10.00, στο Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος» στο κεντρικό κτήριο του ΕΚΠΑ, (Προπύλαια, Πανεπιστημίου 30)

Είσοδος ελεύθερη
Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

1η ημέρα: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019

Αμφιθέατρο «Ι. Δρακόπουλος», Κεντρικό κτίριο ΕΚΠΑ, Πανεπιστημίου 30
17.00 – 17.30 Υποδοχή – Εγγραφές
17.30 – 18.00 Έναρξη συνεδρίου – Χαιρετισμοί
18.00 – 18.30 Προσκεκλημένος ομιλητής
Irma Mosquera Valderrama, Associate Professor of Tax Law, Faculty of Law University of
Leiden, the Netherlands. An interdisciplinary approach to the study of International Tax Law Making
18.30 – 19.00 1η Ενότητα: Ζητήματα διεθνούς και ευρωπαϊκής φορολογίας
Καπέλη Σοφία – Μαρία, Το σχέδιο δράσεων του ΟΟΣΑ για τη διάβρωση της φορολογικής
βάσης και τη μεταφορά κερδών (BEPS)
Χρυσού Αικατερίνη, Ανταλλαγή πληροφοριών υπό το πρίσμα της οδηγίας 2011/16/ΕΕ και η
επέκτασή της στον φορολογικό σχεδιασμό διασυνοριακών διευθετήσεων
19.00 – 19.30 Διάλειμμα
19.30 – 20.00 2η Ενότητα: Ζητήματα διεθνούς και ευρωπαϊκής φορολογίας
Λάζου Μαρία, Υπαγωγή των αλλοδαπών προσώπων και της περιουσίας κείμενης στην
αλλοδαπή σε φόρο κληρονομιάς και δωρεών
Λιανού Κωνσταντινιά, Η φορολόγηση της διασυνοριακής καλλιτεχνικής και αθλητικής
δραστηριότητας
Πασχάκης Χρήστος, Οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο του διεθνούς
φορολογικού δικαίου
Υπερηφάνου Ευσταθία, Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου στη φορολογία εισοδήματος

2η ημέρα: Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019
Αμφιθέατρο «Ι. Δρακόπουλος», Κεντρικό κτίριο ΕΚΠΑ, Πανεπιστημίου 30
10.00 Έναρξη 2ης ημέρας Συνεδρίου
Χρήστος Γκόρτσος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Διευθυντής Τομέα Δημοσίου Δικαίου
10.00 – 11.00 1η Ενότητα: Επίκαιρα ζητήματα φορολογικού και δημοσιονομικού δικαίου
Ιωάννου Χαράλαμπος, Η παραγραφή στο φορολογικό δίκαιο
Μπόχτη Ευαγγελία, Η Γενική Ρήτρα κατά της Φοροαποφυγής του άρθρου 38 ΚΦΔ
Στάππας Δημήτριος, Το Περιουσιολόγιο
Γεωργάκη Ελπίδα, Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
Τσουπάκη Ιωάννα, Το σύστημα φόρου χωρητικότητας ως κρατική ενίσχυση
11.00 – 11.30 Διάλειμμα
11.30 – 12.30 2η Ενότητα: Δικονομικά ζητήματα των φορολογικών διαφορών
Αμπελιώτη Ευαγγελία-Ελένη, Η ταύτιση των λόγων της ενδικοφανούς και της δικαστικής
προσφυγής
Γρινιεζάκη Ευγενία, Το οφειλόμενο παράβολο κατά την άσκηση της δεύτερης προσφυγής
του άρθρου 70 ΚΔΔ
Θωμοπούλου Ευγενία, Η εξουσία του διοικητικού δικαστή στις φορολογικές διαφορές
Ντάλλα Θεανώ, Η συνάφεια στις φορολογικές διαφορές
Καραγιαννίδης Γεώργιος, Η Φορολογική Δικονομία εντός του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας
12.30 – 13.00 Διάλειμμα
13.00 – 14.00 3η Ενότητα: Ζητήματα τιμολόγησης ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing)
Πετρωτού Βασιλική, Η αρχή των ίσων αποστάσεων
Στεργιοπούλου Μαρία, Οι μέθοδοι τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
Παππά Κυριακή, Η διόρθωση των κερδών από ενδοομιλικές συναλλαγές σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο

Συμπεράσματα Συνεδρίου: Ανδρέας Τσουρουφλής, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Σχόλια