Επιστημονικές συναντήσεις συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων (28/11/2013)

0

Β’ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 
28 Νοεμβρίου 2013: Εισηγητής ο κ. Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ. Μαρίνος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος, με θέμα: «Σύγκρουση συμφερόντων στην διοίκηση ανώνυμης εταιρίας και απαγόρευση ψήφου. Η νέα νομοθετική ρύθμιση στο δίκαιο της αε».
 
Το πλήρες πρόγραμμα των εισηγήσεων Οκτωβρίου 2013 – Ιουνίου 2014, το οποίο περιλαμβάνει  (6) θεματικές ενότητες, αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΣΕΕ www.syneemp.gr

Σχόλια