Επιστημονικές Συναντήσεις Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων

0

 

Αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60), ώρα 6 μ.μ.
 
Πέμπτη, 9 Ιουνίου  2016: Εισηγητής ο κ. Θεόδωρος Κατσάς, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: «Προληπτική διαχείριση του κινδύνου αφερεγγυότητας και συναλλακτικές υποχρεώσεις επιμέλειας κατά την κατάρτιση δανειακών συμβάσεων – η αρχή του «υπεύθυνου δανεισμού» και το κανονιστικό πρότυπο του «συνεργάσιμου δανειολήπτη».
 
Τo πρόγραμμα  των εισηγήσεων  και εισηγητών αναρτάται και στην ιστοσελίδα του ΣΕΕ  www.syneemp.gr

Σχόλια