Επιστημονική Εκδήλωση για τις εξελίξεις στη Νομολογία του Γερμανικού Εργατικού Ακυρωτικού

0

Το Δ.Σ. της Ένωσης Αστικολόγων και το Δ.Σ. της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σας προσκαλούν σε επιστημονική εκδήλωση με
εισηγητή τον κ. Reinhard Singer, καθηγητή της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου – Γερμανίας, με θέμα: «Νέες εξελίξεις στη νομολογία του Γερμανικού Εργατικού Ακυρωτικού σχετικά με την εφαρμογή των ατομικών δικαιωμάτων στο εργατικό δίκαιο».

Η εκδήλωση αυτή, που εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινών δραστηριοτήτων της
Ενώσεως με άλλους επιστημονικούς φορείς στον ευρύτερο χώρο του ιδιωτικού
δικαίου, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2007 και ώρα 19.00΄,
στην αίθουσα ομιλιών του 1ου ορόφου του κτιρίου «Κωστής Παλαμάς» του
Πανεπιστημίου Αθηνών, οδός Ακαδημίας 48 (είσοδος) και Σίνα.

Μετάφραση του κειμένου της εισήγησης, στην ελληνική, θα είναι στη διάθεση
κάθε ενδιαφερομένου που θα συμμετάσχει στην εκδήλωση.

Σχόλια