Επιστημονική εκδήλωση με Θέμα “”Αδικοπρακτική Ευθύνη Νομικών Προσώπων””

0

Το Δ.Σ. της Ένωσης Αστικολόγων σας προσκαλεί σε επιστημονική εκδήλωση με θέμα:

“”Αδικοπρακτική Ευθύνη Νομικών Προσώπων””

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Απριλίου 2009, ώρα 19.00΄, στην αίθουσα «Ι. Δρακόπουλος» του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου 30.

Κύριος εισηγητής: ο κ. Λάμπρος Κιτσαράς, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Νομικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Παρεμβαίνων εισηγητής: ο κ. Γεώργιος Αρχανιωτάκης, Καθηγητής του Τμήματος Νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στον κ. Βασίλειο Τερζίδη (τηλ. 6944/832844) και στον κ. Σωτήριο Παπαδόπουλο(τηλ. 6947/903838).

Σχόλια