Επιστημονική Εκδήλωση του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαικού Οικονομικού Δικαίου με θέμα: “”Πρακτικά Ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων””

0

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαικού Οικονομικού Δικαίου σας προσκαλεί σε Επιστημονική Εκδήλωση της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων με θέμα:

“”Πρακτικά Ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων””

την Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 8:30 π.μ. στο αμφιθέατρο του “”Μεγάρου Διοικητού θεόδωρου Β. Καρατζά””, Αιόλου 82-84, Αθήνα.

Σχόλια