Επιστημονική Εκδήλωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (07/05/2014)

0

Την 7η Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Προδικαστικά ερωτήματα στο Συμβούλιο της Επικρατείας: Διδάγματα από την εμπειρία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και εισηγήτρια την κ. Ελένη Λευθεριώτου, Πάρεδρο Ν.Σ.Κ., Δ.Ν. Η ως άνω επιστημονική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Επιστημονικών Διαλέξεων (Σεμιναρίων) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ. (Ακαδημίας 68 & Χαριλάου Τρικούπη, 2ος όροφος).