Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Αυτοκινητικό δίκαιο και ιδιωτική ασφάλιση»

0
Επιστημονική ημερίδα με θέμα
«Αυτοκινητικό δίκαιο και ιδιωτική ασφάλιση»

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011
Ώρα 18:00
Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς
Κατούνη 12-14, Λαδάδικα (3ος όροφος)
 

Εισηγητές

Ιωάννης Κοτζαμανίδης, Δικηγόρος, Μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλ-λόγου Θεσσαλονίκης
«Τροχαίο ατύχημα – Εφαρμοστέο δίκαιο επί των ατυχημάτων με στοιχεία αλλοδαπότητας (Ρώμη ΙΙ)»

Κωνσταντίνος Ταρνατώρος, Δικηγόρος, Γενικός Γραμματέας Έ-νωσης Νομικών Αυτοκινητικού Δικαίου και Ιδιωτικής Ασφάλισης Βορείου Ελλάδος
«Προσωπικά δεδομένα και τροχαίο ατύχημα»

Θα ακολουθήσει συζήτηση

Σχόλια