Επιστημονική Συνάντηση του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων με Θέμα: Δικονομικές πτυχές του πτωχευτικού Κώδικα

0

Στα πλαίσια των εβδομαδιαίων επιστημονικών συναντήσεων των μελών του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, πραγματοποιούνται από μήνα Σεπτέμβριο έως και μήνα Ιούνιο στην αίθουσα του Δ.Σ.Α. κάθε Πέμπτη στις 18:00 – 20:00 διαλέξεις :

·  Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011: Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Ορφανίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος με θέμα :
“Δικονομικές πτυχές του πτωχευτικού Κώδικα”

·- To πρόγραμμα υπόκειται σε μεταβολές.

 

 

Σχόλια