Επιστημονική Συνάντηση του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων με Θέμα: O χωρισμός της ευθύνης των περιουσιών στο δίκαιο των εταιρειών

0

Στα πλαίσια των εβδομαδιαίων επιστημονικών συναντήσεων των μελών του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, πραγματοποιούνται από μήνα Σεπτέμβριο έως και μήνα Ιούνιο στην αίθουσα του Δ.Σ.Α. κάθε Πέμπτη στις 18:00 – 20:00 διαλέξεις :

·  Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011: Εισηγητής ο κ. Ιωάννης Μάρκου, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος με θέμα:
“O χωρισμός της ευθύνης των περιουσιών στο δίκαιο των εταιρειών”.

– To πρόγραμμα υπόκειται σε μεταβολές.

 

Σχόλια