Επιστημονικό Μνημόσυνο στη Μνήμη του Στυλιανού Κουσούλη

0

Το Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Νομικών Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Νομικής, Τομέας Β’ Ιδιωτικού Δικαίου και η Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων διοργανώνουν επιστημονικό μνημόσυνο στη μνήμη του αναπληρωτή Καθηγητή της Πολιτικής Δικονομίας Στυλιανού Κουσούλη.

Το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2008 και ώρα 18:00-20:30

Για την προσωπικότητα και για το επιστημονικό έργο του Στυλιανού Κουσούλη θα μιλήσουν:

Ο Αντιπρύτανης Καθηγητής κύριος Ιωάννης Κ. Καράκωστας
Ο ομότιμος Καθηγητής κύριος Γεώργιος Μητσόπουλος, Ακαδημαϊκός, τέως Πρύτανης
Ο αναπληρωτής Καθηγητής κύριος Ιωάννης Γιαννίδης, Πρόεδρος Τρήματος Νομικής
Ο Καθηγητής κύριος Rolf Sturner (Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Freiburg i.Br.)
Ο Καθηγητής κύριος Hanns Pruffing (Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κολωνίας, Πρόεδρος της Ενώσεως των Γερμανών Καθηγητών της Πολιτικής Δικονομίας}
Ο Καθηγητής κύριος Walter Rechberger (Καθηγητής Πολιτικής Δικυνομίας στηΝομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βιέννης)
Από το Δ.Σ. Πειραιώς ο Πρόεδρος του Συλλόγου κύριας Στέλιος Μανουσάκης.
Από το Δ.Σ. Αθηνών τα μέλος του Δ.Σ. κύριος Ευάγγελος Γαλετζάς (ως εκπρόσωπος του Προέδρου)
Ο ομότιμος Καθηγητής κύριος Κωνσταντίνος Ε. Μπέης
Από την Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων ο ομότιμος Καθηγητής κύριος Κωνσταντίνος Δ. Κεραμεύς (Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων)
Από το Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ο Καθηγητής κύριος Νικόλαος Κ. Κλαμαρής
Από το Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Καθηγητής κύριος Νικόλαος Θ.Νίκας
Από το Τμήμα Νομικής TOU Δημοκροτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ο Καθηγητής κύριος Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός
Από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών ο αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Γεώργιος Ορφανίδης
Από την Ελληνική Ένωση για τη Διαιτησία η κυρία Άννα Μαντάκου, ΔΝ, Δικηγόρος (Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ενώσεως για τη Διαιτησία)

Σχόλια