Ερµηνευτικά ζητήµατα του νέου Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας (22/11)

0

Πέμπτη 22.11.2018, ώρα 15:30, Αίθουσα «ΕΡΜΗΣ», Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

       “Ερµηνευτικά ζητήµατα του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΚΦ∆

Συντονίζει: Ασπασία Μάλλιου, ∆ικηγόρος, ΜΔΕ, Οικονοµολόγος

ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Συνοµιλούν: Μαρία Βραχάτη, ∆ικηγόρος, DEA, Γεώργιος Κεραµεύς, ∆ικηγόρος LL.M., µέλος ∆.Σ. του Ελληνικού Παραρτήµατος της IFA Πέτρος Πανταζόπουλος, ∆ικηγόρος, Δ.Ν., Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ

Στέλιος Παπαδηµητρίου, Δικηγόρος

Γεώργιος Φωτόπουλος, Δικηγόρος, LL.M.

Θεόδωρος Ψυχογυιός, Νοµικός Σύµβουλος στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Συνοµιλούν: Βασίλειος Βύζας, ∆ικηγόρος, LL.M., Tax Partner PwC

Στάθης Μπακάλης, Δικηγόρος, DEA και Μ∆Ε φορολογικού δικαίου, Μ∆Ε αστικού δικαίου

Ευτυχία Πηλίγκου, Δικηγόρος, DEA, Μ∆Ε
Ευγενία Πριστούρη, Νοµικός, ΜΔΕ, Τµηµατάρχης ∆ιεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ΑΑΔΕ
Λυδία-Ελισάβετ Σωφρονά, Νoµικός, LL.M., ∆ιευθύντρια Νοµικής Υποστήριξης ΑΑΔΕ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ο ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΦΔ

Συντονίζει: Κατερίνα Πέρρου, ∆ικηγόρος, ∆.Ν., Επιστηµονική Συνεργάτης Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοµική Σύµβουλος ∆ιοικητή ΑΑ∆Ε

Συνοµιλούν: Κωνσταντίνος Καραγκούνης, ∆ικηγόρος, ∆ικηγ. Συλλόγων Αθηνών & Παρισίων, Αντιπρόεδρος International Fiscal Association (Greek Branch)

Χαρά Λιβιτσάνου, Νοµικός, Μ∆Ε, Τµηµατάρχης ∆ιεύθυνσης Νοµικής Υποστήριξης ΑΑ∆Ε

Ασπασία Μάλλιου, ∆ικηγόρος, Μ∆Ε, Οικονοµολόγος

Θεόδωρος Παπακυριάκου, ∆ικηγόρος, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ
Ανδρέας Τσουρουφλής, ∆ικηγόρος, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ
Γεώργιος Φουφόπουλος, ∆ικηγόρος, ∆.Ν.

Σχόλια