Εσπερίδα του Ινστιτούτου Οικονομικής Διοικήσεως (ΙΟΔ) της ΕΕΔΕ με θέμα: “”Εταιρική Διακυβέρνηση- Επιτροπή Ελέγχου, Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου σε Συνθήκες Οικονομικής Κρίσης.””

0

Το Ινστιτούτο Οικονομικής Διοικήσεως (ΙΟΔ) της ΕΕΔΕ στο πλαίσιο ενημέρωσης των μελών σε σύγχρονα οικονομικά θέματα διοργανώνει εσπερίδα με θέμα:

“”Εταιρική Διακυβέρνηση- Επιτροπή Ελέγχου, Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου σε Συνθήκες Οικονομικής Κρίσης.””

η οποία θα πραγαμτοποιηθεί την Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010 στη συνεδριακή αίθουσα της ΕΕΔΕ «Γ. Κοντογιώργης» (Λεωφόρος Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 61, Κάτω Πατήσια, 11144 Αθήνα).

Σχόλια