Εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις Ν. 4354/2015 [29/3]

0

Ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με θέμα:

Εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις Ν. 4354/2015

Δικονομικά προβλήματα από την είσπραξη κόκκινων δανείων

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019, ώρα 18:00 – Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, Κατούνη 12-14, Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019, ώρα 18:00

στο Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, Κατούνη 12-14, Θεσσαλονίκη

Χαιρετισμός
Στάθης Κουτσοχήνας, ΔρΝ, Δικηγόρος, Πρόεδρος Δ.Σ.Θ.

Προεδρία
Βασίλειος Σιαπέρας, Δικηγόρος, Μέλος Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ., Πρόεδρος Επιτροπής Επιστημονικών Εκδηλώσεων Δ.Σ.Θ.

Εισηγήσεις
Δημήτριος Μανιώτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Δ/ντής Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου Υποκειμενικά όρια δεδικασμένου και έννοια διαδίκου με βάση το άρθρο 2 § 4 Ν. 4354/2015 στην περίπτωση της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις

Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Σύμβουλος Δ.Σ.Θ.
Η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις ως υποκείμενο της αναγκαστικής εκτέλεσης

Άννα Πλεύρη, Λέκτορας Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Περιεχόμενο των συμβάσεων ανάθεσης της διαχείρισης απαιτήσεων από συμβάσεις δανείων ή/ και πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί ή χορηγούνται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα”, (Άρθρο 2 παρ. 1-3 ν.4354/2015)