Ευρωπαϊκή Ένωση: Βαδίζοντας προς το επόμενο επίπεδο συλλογής αποδεικτικών στοιχείων

0

Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου

The European Investigation Order

Ευρωπαϊκή Ένωση: Βαδίζοντας προς το επόμενο επίπεδο συλλογής Αποδεικτικών Στοιχείων.

Βρυξέλλες 14-15 Δεκεμβρίου

Το European Investigation Order έχει ως σκοπό την απλούστευση του παρόντος νομοθετικού πλαίσιου που άφορα την συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Η επιλεγμένη προσέγγιση αποτελεί μια ριζική αλλαγή εφόσον σκοπός της είναι η πλήρης εύρους κάλυψη αποδεικτικών στοιχείων και ερευνητικών μεθόδων, σε συνδυασμό με την ευελιξία και αποτελεσματικότητα που παρέχει ο θεσμός της δικαστικής συνδρομής ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Η προσέγγιση αυτή εγείρει πολλά ερωτήματα:

Ποια η προοπτική επιτυχίας μιας τόσο εκτενούς προσέγγισης;
Πως μπορεί να διατηρήσει την ευελιξία της σε συνάρτηση με την διαφορετικότητα τον ερευνητικών μεθόδων;
Με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να συνυπάρξουν λειτουργικά όλα τα νομοθετικά συστήματα των Κρατών Μελών;
Πως μπορεί να συνδυαστεί η αποτελεσματική δικαστική συνδρομή με την διαδικαστική διασφάλιση;

H είσοδος είναι ελεύθερη για δικαστές, εισαγγελείς και δημοσίους υπαλλήλους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

Ομιλητές:

Stefaan De Clerck, Minister of Justice, Belgium

Thomas Ahlstrand, Prosecutor, Sweden; Emmanuel Barbe, Deputy Secretary-General of the General Secretariat for European Affairs, Paris; Serge de Biolley, Permanent Representation of Belgium to the EU, Brussels; Jodie Blackstock, Barrister and Senior Legal Officer, JUSTICE, London; Stéphanie Bosly, Ministry of Justice, Brussels; Kenny Bowie, MLA Policy & Legislation, Judicial Cooperation Unit, Home Office, London; Peter Csonka, JHA Coordinator at the Permanent Representation of Hungary, Brussels; Daniel Flore, Ministry of Justice, Brussels; Tünde Forman, Ministry of Public Administration and Justice, Budapest; Laura Surano, Legal Officer, Eurojust, The Hague; Jan Van Gaever, Subsitute prosecutor general at the Court of Appeal, Brussels; Anne Weyembergh, Professor, Université Libre de Bruxelles; Fritz Zeder, Professor, Ministry of Justice, Vienna

Σχόλια