Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη φοροαποφυγή [20/3]

0

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει σεμινάριο επιμόρφωσης στις 20/3/2019, ημέρα Τετάρτη, με θέμα:

“Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη Φοροαποφυγή”

Εισηγητής:

Ο Μιχάλης Μαρκουλάκος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, υποψήφιος Διδάκτωρ του Πανεπιστημιου Αθηνών με θέμα «Διεθνής Φοροδιαφυγή». Έχει σπουδάσει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά στη Νομική Σχολή Αθηνών και έχει εξειδικευθεί στη νομική και οικονομική έρευνα επί υποθέσεων οικονομικών απατών σχετιζόμενων με τα λογιστικά, τις επενδυτικές υπηρεσίες και την απόκρυψη φορολογητέας (και μη) ύλης στα πλαίσια Ομίλων εταιριών και των μετόχων τους, ενώ έχει εξειδικευθεί συνεπακόλουθα και στο φορολογικό δίκαιο εταιριών και φυσικών προσώπων, ιδίως από την οπτική γωνία της κατάρτισης φορολογικού σχεδιασμού σε ευρωπαϊκά και μη πλαίσια.

Τόπος διεξαγωγής:

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα)

Ημερομηνία και ώρα υλοποίησης: – Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019, 16:00-21:00

Σχόλια