Ευρωπαϊκή Ομάδα Δημόσιου Δικαίου : “Public Law ahd the Judges”

0

Στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2011 θα διεξαχθεί συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομάδας Δημόσιου Δικαίου

στην Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Σχολή Σπετσών με θέμα “Public Law ahd the Judges”

Δηλώσεις Συμμετοχής στα τηλ: 22920-69811

fax : 22920-69813

email : afiumi@eplo.eu

Σχόλια