Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και Κυπριακό Πρόβλημα

0

Επιστημονική Εταιρία Διοικητικής Δικαιοσύνης

«Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και Κυπριακό Πρόβλημα»

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2005
Ωρα 19:00

Αίθουσα διαλέξεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
(Ακαδημίας 68, Χαριλάου Τρικούπη και Ζωοδόχου Πηγής, 2ος όροφος)

Ομιλητής:
Γεώργιος Κασσιμάτης
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχόλια