Γυναίκες Δικαστικοί Λειτουργοί – Άσκηση Λειτουργήματος και Οικογένεια. Μία ασύμβατη σχέση. [26/2]

0

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:30 Αίθουσα Τελετών Εφετείου Αθηνών

17:30 – 18:00 Προσέλευση συνέδρων
18:00 – 18:50 Έναρξη Συνεδρίου

Πρόλογος
Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Εταιρίας Ελλήνων
Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες

Χαιρετισμοί:
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Βασίλειος Πέππας, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου
Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Μαρινέττα Γούναρη-Χατζησαράντου, Δικηγόρος, Μέλος – Ταμίας Δ.Σ. του Δ.Σ.Α.
 

Πρόεδρος Συνεδρίας:
Ξένη Δημητρίου-Βασιλοπούλου, Εισαγγελέας Αρείου Πάγου

18:50 – 19:10 Έμμυ Φρονίμου, Εγκληματολόγος, Ε.Λ.Ε. Α´ βαθμίδας, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), Επαγγελματική και οικογενειακή ζωή των γυναικών Δικαστών. Μια δύσκολη σχέση
 

19:10 – 19:30 Σουλτάνα Κωνσταντίνου, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Το ζήτημα της χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου στις μητέρες Δικαστικές Λειτουργούς στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας
 

19:30 – 19:50 Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη, Κοινωνιολόγος, Επισκέπτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Aντιπρόεδρος Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
Εναρμόνιση εργασίας και οικογένειας στο πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας

19:50 – 20:15 Συζήτηση – Παρεμβάσεις