Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας (01-03/11/2013)

0

Kατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου  Ελλήνων Εμπορικολόγων, το 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «ASTIR * EGNATIA» στις 1, 2 και 3 Νοεμβρίου 2013 με θέμα:

«Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας»

Οι εργασίες του συνεδρίου θα αρχίσουν το απόγευμα της Παρασκευής 1.11.2013 στις 18:30 και θα λήξουν το μεσημέρι της Κυριακής, 3.11.2013 στις 14:30.
Ειδικότερα τα θέματα των εισηγήσεων των επί μέρους θεματικών ενοτήτων και οι εισηγητές, με την επιφύλαξη της συμπληρώσεως και οριστικοποιήσεως του παρόντος προσωρινού προγράμματος, έχουν ως ακολούθως:

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 17:15
17:15: Δηλώσεις συμμετοχής – Παράδοση συνεδριακού φακέλου

18:15: Έναρξη Συνεδρίου -Χαιρετισμοί

Ι. 18:30 . Γενικές Εισηγήσεις:

1. Λάμπρος Κοτσίρης, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ: Η πολυδιάστατη έννοια της αφερεγγυότητας.

2. Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, Καθηγητής ΔΠΘ: Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας ως υποχρέωση του οφειλέτη.

21:30: Δεξίωση καλωσορίσματος στο ξενοδοχείο «ASTIR * EGNATIA»

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου  2013 ώρα 09:30
ΙΙ. Γενικοί τρόποι αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας.

1. Νέλλη Τζάκου – Λαμπροπούλου, Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής (Ε.Τ.Ε.), «Η ανίχνευση της αφερεγγυότητας».

2. Αργύρης Οικονόμου, Δικηγόρος, Διευθυντής Ν.Υ. ΔΕΗ, «Προφύλαξη από την αφερεγγυότητα, διαχείριση κινδύνων και εταιρική διακυβέρνηση».

3. . Αντώνιος Καραμπατζός, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, «Προσπάθειες συμβατικής αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας: Η υποχρέωση αναδιαπραγμάτευσης του αρχικού περιεχομένου της σύμβασης»
Διάλειμμα
4. Ματθίλδη Χάρισμα, Δικηγόρος, «Η νομική θέση της επιχείρησης που βρίσκεται σε παύση πληρωμών».

5. Έφη Κινινή, Λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών, «Η διεθνής συνεργασία για την αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας».

Συζήτηση

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου  2013 ώρα 18:00

ΙΙΙ. Στρογγυλό τραπέζι:  Η χρηματοδότηση της αφερέγγυας επιχείρησης.

Συμμετέχοντες: Αντώνης Μεταξάς, Λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος, Ιωάννης Μούργελας, Δικηγόρος, Νικόλαος Πιμπλής, Δ.Ν. Δικηγόρος, Δημήτρης Τσιμπανούλης, Δ.Ν. Δικηγόρος

Συζήτηση

Κυριακή,  3 Νοεμβρίου 2013 ώρα 09:30

IV. : Η αποτίμηση της θεσμικής αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας (πτωχευτικές και παραπτωχευτικές διαδικασίες)

1. Γεωργία Μπεχρή-Κεχαγιόγλου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΔΠΘ, «Η ενδοπτωχευτική διαδικασία αναδιοργάνωσης και το μέλλον της».

2. Δημήτρης Αυγητίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ, «Η διαδικασία εξυγίανσης (άρθρα 99 επ. ΠτΚ): Μια (προσωρινή) αποτίμηση».

3. Ιάκωβος Βενιέρης, Λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών, «Κριτική αποτίμηση της διαδικασίας του Ν. 3869/2010 (τα «υπερχρεωμένα νοικοκυριά») όπως αναμορφώθηκε με το ν. 4161/2013».

Διάλειμμα

4. Νικόλαος Ελευθεριάδης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ, «Η ευθύνη για την εταιρική αφερεγγυότητα ως πρόβλημα του εταιρικού και του πτωχευτικού δικαίου».

5. Ιωάννα Καλαντζάκου, Δικηγόρος, «Η ποινική αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας».
Συζήτηση

 Συμπεράσματα

Προσωρινός πίνακας παρεμβάσεων (submitted papers):

1. Αποστολόπουλος Χάρης, Δικηγόρος Δ.Ν.: H πρόκληση της αφερεγγυότητας στην Α.Ε. κατά το άρθρο 98 παρ. 2 ΠτΚ: Yπάρχει χώρος εφαρμογής του κανόνα επιχειρηματικής κρίσης ως μέσου άμυνας των διοικητών της Α.Ε.;
2. Κατηφόρης Νικόλαος, Λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος: Η δικονομική αντιμετώπιση του πιστωτή που δεν έχει ενταχθεί στο σχέδιο διευθετήσεως του οφειλέτη στο πλαίσιο της αναμορφωθείσας διαδικασίας του ν. 3869/2010.
3. Λαδάς Δημήτριος, Λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος: Η ειδική θέση των εργαζομένων στη διαδικασία εξυγίανσης – σύζευξη ή διάζευξη εργατικού & πτωχευτικού δικαίου.
4. Λιναρίτης Ιωάννης Ε., Δ.Ν., Δικηγόρος, ΜΒΑ (IBF): «Τα Warrants (Τίτλοι παραστατικοί δικαιωμάτων κτήσης μετοχών) ως εργαλείο της κεφαλαιαγοράς για την αντιμετώπιση της (τραπεζικής) αφερεγγυότητας».

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο ορίστηκε: α) Για τα μέλη του Συνδέσμου στο ποσό των 70€, β) Για τα μη μέλη στο ποσό των 85€, γ) Για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στο ποσό των 50€  και δ) Για κάθε συνοδεύον πρόσωπο 20€ .
Στους συνέδρους θα διανεμηθεί φάκελος, που θα περιέχει τις εισηγήσεις και τις παρεμβάσεις.
Επισημαίνεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας των εγγραφών τόσο για τους συνέδρους όσο και για την δεξίωση, για την εξασφάλιση της οποίας απαιτείται η καταβολή του δικαιώματος και δήλωση συμμετοχής κατά περίπτωση, όπως κατωτέρω ορίζεται.
Για τις εγγραφές παρακαλείσθε να απευθύνεσθε στο Δικηγορικό Γραφείο Ματθίλδης Χάρισμα & Συνεργατών (Πανεπιστημίου 64, 8ος όροφος -Τηλ. 210-3818956, fax 210- 3818473) από 9 Σεπτεμβρίου έως και την 24η Οκτωβρίου 2013 και κατά τις ώρες από 10:00 έως 16:00. Πληροφορίες στα τ/φ: 210-3818956, 210-3318170.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ