Η Διαιτησία στις διαφορές που αναφύονται στις θαλάσσιες μεταφορές

0

Στις 26-28 Απριλίου 2007 πραγματοποιείται στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Αμβούργου, διάσκεψη με θέμα: «Η Διαιτησία στις διαφορές που αναφύονται στις θαλάσσιες μεταφορές».

Η διάσκεψη πραγματοποιείται από τη Διεθνή Ένωση Δικηγόρων και συγκεκριμένα από την Επιτροπή θαλάσσιων μεταφορών, την Επιτροπή αεροπορικών μεταφορών και την Επιτροπή Διαιτησίας (Νομικό Τμήμα Πρακτικής).