Η διαταγή πληρωμής και τα συναφή ερμηνευτικά ζητήματα στο δικονομικό δίκαιο (23/04/2013)

0

23-4-2013: Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: «Η διαταγή πληρωμής και τα συναφή ερμηνευτικά ζητήματα στο δικονομικό δίκαιο».

Στην αίθουσα του ΔΣΑ Ακαδημίας 60, Αθήνα.

Σχόλια