Η Διεύρυνση των λόγων αναίρεσης στο ΣτΕ με βάση τους λόγους αναίρεσης του 559 ΚΠολΔ (24/05/2012)

0

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σας προσκαλεί στην επιστημονική διάλεξη που διοργανώνει με θέμα:
Η Διεύρυνση των λόγων αναίρεσης στο ΣτΕ με βάση τους λόγους αναίρεσης του 559 ΚΠολΔ
Εισηγητής:
Πέμπτη 24 Μαΐου 2012, ώρα 19:00
Αίθουσα Επιστημονικών Διαλέξεων (Σεμιναρίων) Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ.
Ακαδημίας 68 & Χαριλάου Τρικούπη, 2os όρ.
Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Β’ Ιδιωτικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Φωκίων Π. Γεωργακόπουλος