Η δικαστική συνεργασία σε θέματα αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων και επίδοσης εγγράφων στην Ευρώπη

0

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και οι εταίροι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Δικαστική Συνεργασία στα θέματα δικαιοδοσίας, αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων και επίδοσης δικαστικών και εξώδικων εγγράφων στην Ευρώπη διοργανώνουν ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ στις 12-13 Νοεμβρίου 2004 στη Θεσσαλονίκη με τίτλο «Η δικαστική συνεργασία σε θέματα αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων και επίδοσης εγγράφων στην Ευρώπη – Διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας με τη συμβολή των νομικών επαγγελμάτων – Ο ρόλος και η συμβολή των νομικών επαγγελμάτων στην αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης».

Σκοπός του Συνεδρίου αυτού θα είναι η παρουσίαση των εθνικών εκθέσεων, της συγκριτικής μελέτης και των αποτελεσμάτων της, η διάδοση πληροφοριών, γνώσεων και εμπειριών, θα εξυπηρετεί δε και τον σκοπό επιμόρφωσης όλων των συμμετεχόντων σε θέματα εφαρμογής των σχετικών Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Το Συνέδριο διοργανώνεται στο Αμφιθέατρο Δ. ΕΥΡΥΓΕΝΗ

Πληροφορίες
www.judicoop.gr , στα τηλέφωνα 2310 500460 &23105415508
Kα Αλεξάνδρα Kaράμητσου
email karaleks@panafonet.gr
& info@judicoop.gr
Κα Εβίκα Καραμαγκιώλη
email karamagioli@yahoo.gr

Σχόλια