Η δημοσιονομική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα (12-13/03/15)

0

Αφιερωμένο στον Πρόεδρο ε.τ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννη Καραβοκύρη

ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12 & 13

ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

• Κορνηλία Δελούκα-Ιγγλέση, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς

• Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ελεγκτικό Συνέδριο

• Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου

• Ευάγγελος Καραθανασόπουλος, Αντεπίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο

• Αντώνιος Φρούντας, Εισηγητής Ελεγκτικού Συνεδρίου

Σχόλια