Η Διοικητική Δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

0

Η ΄Ενωση Διοικητικών Δικαστών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), διοργανώνει στις 6, 7 και 8 Ιουνίου 2008 στα Ιωάννινα, Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα:”Η Διοικητική Δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση”.;

Σχόλια