Η Εφαρμογή της Όδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά: η Ενοποίηση της Διαχείρισης των Υδάτων στην Ευρώπη

0

Το Eυρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου διοργανώνει
Διεθνές Συνέδριο στις 12 Μαϊου 2006 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel (Βασ. Αλεξάνδρου 2)με θέμα “”Η Εφαρμογή της Όδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά: η Ενοποίηση της Διαχείρισης των Υδάτων στην Ευρώπη””. Πληροφορίες: 22920-69810-2

Σχόλια