Η εφαρμογή των γνωστικών προκλητών δυναμικών στην κλινική ιατροδικαστική νευροψυχολογία

0

1η Ημερίδα
Ιατροδικαστικής νευροψυχολογίας

«»Η εφαρμογή των γνωστικών προκλητών δυναμικών στην κλινική ιατροδικαστική νευροψυχολογία»»

Βόλος, 17 Μαϊου 2005, 18:00 μ.μ.

Εργαστήριο Νευροψυχολογίας
Αμφιθέατρο Γ. Σαράτση
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχόλια