Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου του καταναλωτή στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (3 & 4/11/2011)

0

Αθήνα, 3-4 Νοεμβρίου 2011
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Εφετείου Αθηνών, Δέγλερη 2 & Λεωφ. Αλεξάνδρας

Διοργάνωση:
Ένωση Αστικολόγων (ΕΝ.ΑΣ.) σε συνεργασία με την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA) www.era.int
Γλώσσες:
Ελληνικά και Αγγλικά (με ταυτόχρονη διερμηνεία)

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

15:45 Αφιξη και εγγραφή συνέδρων
16:00 Χαιρετισμοί
16:10 Εισαγωγική παρουσίαση:
Προστασία των καταναλωτών στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες υπό το φως της κρίσης – η αναμόρφωση του συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας
Χρήστος Γκόρτσος
I. Δικαιώματα του καταναλωτή στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κατά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο
16:30 Προσυμβατική ενημέρωση και παροχή συμβουλών, υποχρέωση διαφάνειας
Sjef van Erp
17:15 Συζήτηση
17:30 Διάλειμμα
18:00 Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές: κύριες διατάξεις, βαθμός εναρμόνισης και εμπειρίες από την πράξη
Julia Smith
18:40 Καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
Γεώργιος Μεντής
19:15 Συζήτηση
19:30 Τέλος της πρώτης ημέρας

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

II. Ρυθμίζοντας την καταναλωτική πίστη
09:30 Η Οδηγία για την καταναλωτική πίστη: κύρια στοιχεία, σχέση με άλλες ρυθμίσεις και εμπειρίες από την εφαρμογή της
Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γεν. Διευθ. Υγείας και Καταναλωτών)
10:10 Η αποζημίωση του πιστωτικού φορέα λόγω πρόωρης εξόφλησης κατά τα άρθρα 16 της Οδηγίας 2008/48 και της Υπουργικής Απόφασης Ζ1 -699/2010
Γεώργιος Δέλλιος
10:30 Συζήτηση
10:45 Η πρόταση για μια νέα Οδηγία σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για ενυπόθηκη κατοικία
Achim Tiffe
11:30 Συζήτηση
11:45 Διάλλειμα
12:15 Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: πρόληψη και επανορθωτικά μέτρα, πρωτοβουλίες για “υπεύθυνη χορήγηση και λήψη δανείων”
Ανθή Πελλένη
13:15 Συζήτηση
13:30 Γεύμα
III. Ολοκλήρωση της εικόνας: επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες
14:30 Προστασία του μικροεπενδυτή στην E.E. (MiFID, UCITS, KIID, PRIPs)
Niamh Moloney
15:10 Προστασία του ασφαλισμένου: Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την εισαγωγή ταμείων εγγύησης των ασφαλίσεων
Απόστολος Καραγκουνίδης
15:30 Συζήτηση

IV. Αντιμετώπιση προβλημάτων
15:45 Εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών: δίκτυο FIN-NET, διαμεσολάβηση, συλλογικές αγωγές
Francis Frizon
16:30 Συζήτηση
16:45 Διάλειμμα
V. Πορεία προς το μέλλον: Εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό δίκαιο του καταναλωτή και δίκαιο των συμβάσεων
17:15 Η επίδραση της νέας Οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και η συζήτηση για μια δυνητική ρύθμιση στον τομέα του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων
Δέσποινα Κλαβανίδου
Peter Roti
18:15 Συζήτηση
18:30 Τέλος του συνεδρίου

Εισηγητές

— Γεώργιος Δέλλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
— Francis Frizon, Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής Γαλλίας, Γαλλική Συνομοσπονδία Ασφαλιστικών εταιριών (FFSA), μέλος του δικτύου FIN-NET, Παρίσι
— Χρήστος Γκόρτσος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Europa Institute, Πανεπιστήμιο του Saarland, γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Αθήνα
— Sjef van Erp, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Maastricht
— Απόστολος Καραγκουνίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
— Δέσποινα Κλαβανίδου, Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
— Γεώργιος Μεντής, Λέκτορας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
— Niamh Moloney, Καθηγήτρια, London School of Economics
–Ανθή Πελλένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
— Peter Rott, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Βρέμης
— Julia Smith, δικηγόρος (Barrister), Henderson Chambers, Λονδίνο
— Achim Tiffe, δικηγόρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, Αμβούργο
— Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
— Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών, Τμήμα χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και προσφυγών, Βρυξέλλες

Σε μια περίοδο δραστικών αλλαγών τόσο στην κανονιστική ρύθμιση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όσο και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Καταναλωτή και ενώ οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε πολίτες και επιχειρήσεις είναι εμφανείς, το συνέδριο θα παρουσιάσει μια εποπτική εικόνα της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του καταναλωτή στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και θα καλύψει τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις.

Κύρια θέματα συζήτησης:
— Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου για την Προστασία των Καταναλωτών στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
— Τομεακές κανονιστικές ρυθμίσεις για την προστασία του “απλού καταναλωτή” στην τραπεζική, επενδυτική και ασφαλιστική αγορά
— Η πρόταση Οδηγίας σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας
— Το πρόβλημα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών
— Εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
— Η νέα Οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών
— Η συζήτηση για μια δυνητική ρύθμιση στον τομέα του Ευρωπαϊκού Δικαίου των συμβάσεων

Το συνέδριο διοργανώνεται από κοινού από την Ένωση Αστικολόγων (ΕΝ.ΑΣ.) και την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA) και απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε νομικούς που ασχολούνται με ζητήματα δικαίου του καταναλωτή ή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Σχόλια