Η κατ’ άρθρο 722 ΚΠολΔ τροπή της συντηρητικής κατασχέσεως σε αναγκαστική (05/03/2013)

0

5-3-2013: Γεώργιος Νικολόπουλος, ομ. Καθηγητής της Πολιτικής Δικονομίας στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Η κατ’ άρθρο 722 ΚΠολΔ τροπή της συντηρητικής κατασχέσεως σε αναγκαστική».

Στην αίθουσα του ΔΣΑ Ακαδημίας 60, Αθήνα.

Σχόλια