Η νέα ευρωπαϊκή Οδηγία 26/2014 για τη Συλλογική Διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (09/02/2015)

0

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 18:00

Νομική Βιβλιοθήκη, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα, Αίθουσα «Ευρώπη»

Ομιλητές:

Στέλιος Κοκολινάκης, Δικηγόρος Ζητήματα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 26/2014 για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων

Σύλβια Σταυρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΔΠΘ Κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης στη λειτουργία των ΟΣΔ

Γεώργιος Μπαμπέτας, Λέκτορας ΔΠΘ, Θεόδωρος Ασπρογέρακας-Γρίβας, Δικηγόρος Ζητήματα από την πολυεδαφική και μη αδειοδότηση πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων υπό το πρίσμα της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ.
 

Σχόλια