Η νέα Κοινοτική Οδηγία για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

0

Ένωση Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Asoociation Litteraire et Artistique Internationale
Groupe Hellenique

Εκδήλωση με θέμα:
“” Η νέα Κοινοτική Οδηγία για την προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας””

Ομιλητές:
Άννα Δεσποτίδου
Πιερρίνα Κοριατοπούλου
Ευάγγελος Λιάσκας
Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος
Σύλβια Σταυρίδου

Συντονιστής:
Γιώργος Κουμάντος

Πέμπτη 19 Μαϊου 2005
ώρα 19:00
Αίθουσα Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
(Ακαδημίας 60)

Σχόλια