Η πιλοτική δίκη, ένας νέος δικονομικός θεσμός στην υπηρεσία της ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης (09/04/2013)

0

9-4-2013: Ευτυχία Κλουδά, Δικηγόρος Αθηνών, με θέμα: «Η πιλοτική δίκη, ένας νέος δικονομικός θεσμός στην υπηρεσία της ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης».

Στην αίθουσα του ΔΣΑ Ακαδημίας 60, Αθήνα.

Σχόλια