Η Πολιτική Δικονομία σε εξέλιξη

0

1η ετήσια εκδήλωση του περιοδικού Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας .
Το σχέδιο νόµου για την αναθεώρηση του ΚΠολΔ
Aίθουσα εκδηλώσεων της Παλαιάς Βουλής,
Σταδίου 13 (είσοδος ελεύθερη)

Προεδρεύων

Βασίλειος Νικόπουλος,