Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών την περίοδο 2005-2010: Βελτίωση της ενιαίας εφαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου και ουσιαστική εναρμόνιση

0

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς σε συνεργασία με το ALBA και την LAWNET Α.Ε. διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση την Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2006 και ώρα 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δ.Σ.Π. (Ηρ. Πολυτεχνείου 47),με θέμα:

«Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών την περίοδο 2005-2010: Βελτίωση της ενιαίας εφαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου και ουσιαστική εναρμόνιση».

Ομιλητές:

· Μιχάλης Μερσίνης, Δ.Ν. Δικηγόρος Πειραιώς

· Δημήτριος Τσιμπανούλης, Δικηγόρος Αθηνών, Καθηγητής ALBA

Θα επακολουθήσει συζήτηση.

Σχόλια